Přednášky
pro školy

Interaktivní prezentace
pro základní a střední školy

Prostřednictvím interaktivní prezentace seznámíme žáky a studenty se základními tématy v oblasti energetiky. Naším cílem je přiblížit, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Žáci a studenti by měli porozumět tomu, jak úsporně nakládat s energií a proč je to důležité.

Cílem přednášky je posun ve vědomostech a postojích žáků, studentů i učitelů v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a jejich vzájemná provázanost. Účastníci se seznámí s národními prioritami v dané oblasti v porovnání s prioritami okolních států a různých environmentálně zaměřených skupin v naší zemi i za jejími hranicemi. Naší snahou je boření zažitých předsudků a stereotypů.

Základní školy
(45 minut)
Střední školy
(90 min)
Základní školy
(45 minut)
Střední školy
(90 minut)