PARTNEŘI

Naše spřízněné organizace

Dílo bylo zpracování za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie
na období 2017 – 2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2018.